Desery / Sweets

92. Galub jamun – 10 zł

(Deep fried milk balls, soaked in sugar cardamon syrop / smażone kulki mleczne w słodkim syropie kardamonowym)